Azbest zagrożeniem dla zdrowia osób narażonych na jego działanie.

Występujący w przyrodzie azbest może być wykorzystywany do produkcji materiału składającego się z włókien, które są często szkodliwe dla zdrowia. Wdychanie ich powoduje patologie układu oddechowego, które najczęściej mają charakter łagodny, ale czasami nowotworowy.

CO TO JEST AZBEST?

Azbest jest włóknistym minerałem z rodziny krzemianów (minerałów szeroko rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej), występującym w skałach zwanych “azbestonośnymi”. Po skruszeniu skały te mogą być wykorzystywane do produkcji materiału zwanego również “azbestem”, stosowanego w budownictwie i przemyśle. Materiał ten składa się z niewidzialnych włókien, 400 do 500 razy cieńszych od włosa, zdolnych do unoszenia się wśród pyłów w atmosferze.

Zdrowie – DLACZEGO WŁÓKNA AZBESTOWE SĄ SZKODLIWE DLA ZDROWIA?

Wdychane włókna azbestowe mogą odkładać się w płucach i powodować choroby układu oddechowego:
a. łagodne choroby płuc i opłucnej;
b. patologie nowotworowe.
Toksyczność włókien azbestowych zależy od kilku czynników, częściowo znanych naukowcom. Ich właściwości fizyczne i chemiczne mogą wpływać na szybkość ich eliminacji przez organizm, a także czynić je mniej lub bardziej toksycznymi i rakotwórczymi. Na przykład, włókna zawierające magnez byłyby mniej szkodliwe niż te bez magnezu.
Długość i drobność włókien zwiększa ich toksyczność. Rzeczywiście, układ oddechowy mniej łatwo eliminowałby długie i cienkie włókna, pozostające w większej ilości w tkankach.

AZBEST: MATERIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA CHOROBY ZAWODOWE.

W krajach uprzemysłowionych praca jest zdecydowanie najważniejszym źródłem narażenia na działanie azbestu. W związku z tym choroby związane z azbestem stanowią obecnie drugą co do częstości występowania kategorię chorób zawodowych. Choroby łagodne występują jednak znacznie częściej niż nowotwory, gdyż stanowią one prawie 80% chorób zawodowych rozpoznanych w związku z azbestem.
Skutki zdrowotne wdychania azbestu pojawiają się często kilka lat po rozpoczęciu ekspozycji. Powtarzający się kontakt zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania, ale niektóre choroby mogą wystąpić już po niewielkiej liczbie ekspozycji. W tym kontekście zapobieganie problemom związanym z azbestem pozostaje jednym z priorytetowych tematów w dziedzinie zdrowia zawodowego.