Zalety transportu medycznego

W dużym skrócie, transport medyczny obejmuje wszelkie usługi ratownictwa medycznego. Z reguły przewóz poszkodowanego z miejsca wypadku do szpitala jest najważniejszą funkcją jaką pełni ta działalność, ale nie jedyną. Kluczowy element transportu medycznego, to przewożenie chorych między szpitalami i transportu chorych, których stan nie zagraża życiu. Między innymi te ważne zagadnienia, wchodzą w skład logistyki i komunikacji medycznej szpitali.

W skład zadań jakie pełnią te organy pomocnicze wchodzą wszystkie usługi ratownictwa medycznego, które opierają swoje działanie w aktualnych ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM).

Usługi transportowe są realizowane w przypadku stanu zagrożenia życia osób poszkodowanych w wypadkach, bądź osób w ciężkich stanach chorobowych. Do transportu chorych, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy używa się karetek typu S, a także P, które są bogato wyposażone. Gwarantuje to zapewnienie osobie poszkodowanej jak najszybszą pomoc.
Podczas transportu kierowcy zawsze towarzyszy ratownik.

Zespół transportujący pacjenta profesjonalnie zastępuje opiekunów pacjenta podczas przewozu. Co więcej pacjent przywieziony przez transport medyczny nie czeka w kolejce w przychodni, taktowany jest priorytetowo. Taki pacjent zawsze jest przyjmowany poza kolejnością, z racji iż zespół transportu medycznego ma pierwszeństwo przed innymi pacjentami w przychodniach specjalistycznych oraz na badaniach.

Bezpłatne przewozy pacjentów na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego występują w przypadku:

 • Przewozu do przychodni POZ i przychodni specjalistycznych,
 • Przewozi do szpitala,
 • na badania i dializy,
 • na zabiegi rehabilitacyjne,
 • do DPS czy hospicjum.

Pacjentom przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w sytuacjach, gdy:

 • Występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia;
 • w przypadku konieczności skorzystania z natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
 • w przypadkach wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Podmioty prywatne wciąż mogą jednak świadczyć usługi transportu sanitarnego. Jeśli pacjent z jakiegoś względu nie kwalifikuje się do transportu poprzez szpital lub jego podwykonawcę, może wezwać prywatny transport medyczny.
Obywatel, który jest objęty ubezpieczeniem NFZ może liczyć na bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym również lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego usług we właściwym zakresie, a także z powrotem, w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, wynikającej często z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (np. przejazd na badania) lub w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

Do ogromnych zalet można także zaliczyć:

 • krótki czas oczekiwania na transport i dużą dyspozycyjność,
 • profesjonalną obsługę,
 • sprzęt najwyższej jakości