Rehabilitacja po udarze

Udar mózgu należy do najczęstszych przyczyn zgonów na świecie.
Dotyka on rocznie około 15 milionów osób, a w tym znajduje się ponad 60 tysięcy Polaków. Udar jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów, zaraz po chorobach serca i nowotworach. Pojawia się on zawsze nagle i niespodziewanie, potrafi zostawić gruntowne ślady na całą resztę naszego życia.
Pamiętajmy jednak, że rozwinięta medycyna oraz szybka i niezwłoczna diagnoza w połączeniu ze specjalistyczną opieką jest kluczem do zahamowania rozwoju tej choroby, a także umożliwia szybko przywrócić zdrowie. Ważnymi elementami podczas rehabilitacji po udarze są ćwiczenia fizyczne, jak również dbałość o kondycję. W rehabilitacji oraz powrocie do zdrowia kluczową rolę odgrywa czas. Intensywna rehabilitacja pacjentów po udarze przeprowadzana jest do momentu zidentyfikowania poprawy stanu i umiejętności pacjenta, następnie wprowadzane są techniki usprawniające. Najważniejsza w powrocie do zdrowia w przypadku choroby, jaką jest udar niedokrwienny lub krwotoczny, jest wytrwałość oraz systematyczne treningi zarówno z fizjoterapeutą, jak i samodzielnie w domu.

Powinniśmy pamiętać również o tym, że założeniem każdej rehabilitacji jest regeneracja i odbudowanie w największym stopniu funkcji, które zostały utracone w wyniku udaru.

Na rehabilitację trafia zaledwie co trzecia osoba po udarze.Pierwszy etap rehabilitacji zaczyna się już przy łóżku osoby chorej. Ćwiczenia, takie jak m.in. ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rąk, jak i nóg, które stymulują krążenie i zapobiegają zakrzepom oraz profilaktyka przeciwodleżynowa mają przeciwdziałać skutkom unieruchomienia i osłabiać stopień dysfunkcji.

Należy zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie chorego, aby nie dochodziło do przykurczów jednych mięśni i rozciągania innych. Na proces fizjoterapii jeszcze podczas pobytu w szpitalu składa się kilka etapów. Z pozycji leżącej chory jest stopniowo sadzany, następnie pionizowany, po to, by wreszcie podjąć próbę samodzielnego chodzenia. Niezbędnym elementem takiej terapii po udarze jest terapia logopedyczna i neuropsychologiczna, gdyż problemy z mową i dysfunkcje poznawcze mogą znacznie utrudnić i zmniejszyć efekty fizjoterapii.
Wczesna rehabilitacja poudarowa może trwać nawet do 16 tygodni.

Rehabilitację należy rozpocząć niezwłocznie. Im szybciej pacjent się jej podejmie, tym większe i szybsze szanse na powrót do dawnej sprawności. Bardzo ważne jest, aby nie pozwolić na to, by osoba po udarze leżała bezczynnie w łóżku. W procesie powrotu do zdrowia bardzo ważne jest silne wsparcie rodziny na każdym kroku. Efekt rehabilitacji zależy od wielkości i lokalizacji uszkodzenia mózgu, ale także stanem pacjenta przed udarem, czasu rozpoczęcia leczenia i rehabilitacji, a również poziomu wsparcia ze strony najbliższych.

Pacjenci szpitali z oddziałami udarowymi i rehabilitacyjnymi są w lepszej sytuacji, gdyż mogą rozpocząć właściwą terapię natychmiast. Najlepiej, gdy chorym od początku opiekuje się zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarz neurolog, fizjoterapeuta, neuropsycholog, logopeda i terapeuta zajęciowy. Rehabilitacja poszpitalna po udarze powinna być kontynuowana w domu! Czas terapii chorego po udarze mózgu może trwać kilka miesięcy, a nawet do kilku lat. Tempo niwelowania objawów i powrót do dawnej sprawności jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników. Natomiast wiadome jest to, że im bardziej precyzyjnie i indywidualnie zostanie dobrana rehabilitacja, tym lepiej dla chorego.